Zolatugabeko Debako Landa bide publikoen inbentarioa

Udalbatzarrak, 2016ko urtarrilaren 28an eginiko bileran, hasierako onespena eman zion, Debako bide publikoen inbentarioaren 2. faseari eta espedientea jendeaurrean 3 hilabetez jartzeari, iragarki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den biharamunetik hasita, erreklamazioak aurkeztu ahal izateko.