Hasiera
Debako Udalaren 2016 ekitaldiko ondare eta aurrekontuei buruzko ikuskaritza txostena, aldekoa salbuespenekin