Hasiera
Ordenantza Fiskalak eguneratzea onartu du udalbatzak ez-ohiko bilkuran