Abenduaren 10era arteko epea dago Ibiak edo pasabideen gaineko zerga ordaintzeko

2021/11/05
2021.eko azaroaren 1etik abenduaren 10 arteko epealdian, biak barne, Ibiak edo pasabideen gaineko zerga dagozkion erreziboen borondatezko ordainaldia izango dela jakinarazten da.

Aurtengo urriaren 15a baino lehen helbideratutako ordainagiriak bankuaren edo aurrezki kutxaren kontu korrontetik kobratuko dira zuzenean, 2021eko azaroaren 22an.

Helbideratu gabeko ordainagiriak zergadunak adierazitako zerga helbidera bidaliko dira azaroan zehar. Ordainketa entitate laguntzaileen bidez (banku, aurrezki-kutxa, kreditu kooperatiba) egin beharko da, eta horretarako ordainagiria aurkeztu beharko da.

Azaroaren 20a iritsi eta zergadunak ez badu ordainagiria etxean jaso, udaletxeko bulego honetan eskatu beharko du: Udal Dirubilketa Bulegoa. Portu kalea 1, behea.

Borondatezko kobrantza epealdia amaitu eta zergadunek zorrak ordaindu ez badituzte, zorrak premiamenduzko prozeduraz exijituiko dira, eta epe exekutiboko errekarguak, berandutza interesak eta, hala badagokio, kostuak sortuko dira.

Edozein argibidetarako, dei 943 60 80 39 telefonora; hau da, Udal Dirubilketa Zerbitzura.