Iragarki ohola

Debako Bake Epailea (titularra eta ordezkoa) hautatzeko deialdia.

Bake Epaile titular eta ordezko izendapenean interesa dutenek Debako Udalaren Erregistroan aurkeztuko beharko dute eskaera, hamabost egun balioduneko epean, 2022ko abenduaren 16tik hasita.

Zaborren gaineko zerga

2023ko urtarrilaren 3tik otsailaren 10era arteko epealdia, biak barne, 2022ko 4. hiruilabeteari dagokion zabor-bilketari buruzko zergaren borondatezko ordainaldia izango dela jakinarazten da. (2022/12/13)

Debako Udaltzain burua

Debako Udaltzain burua lanpostua Izendapen askeko prozedura bidez betetze ko deialdia oinarri arau tzai lea argitaratu da