Behe solairu, solairuarte eta sotoetako, etxebizitza, garaje eta tertziarioen Ordenantza behin-betikoz onartuta

2014/10/30
Behin behinekoz onartu ondoren eta aurkeztutako alegazioak ebatzi ondoren, Udalba tzak, 2014ko urriaren 9an eginiko bilkuran behin-betikoz onartu zuen behe solairu, solairuarte eta sotoetako, etxebizitza, garaje eta tertziarioen Ordenantza.