Bideen ordenantzaren hasierako onarpena egin da

2020/05/15
Apirilaren 30ean egindako osoko bilkuran udalerriko bideen ordenantzaren hasierako onarpena egin zen, gehiengo osoz. Udal titulartasuneko bideen erabilera partekatua, berezia eta ohikoa arautzen ditu aipatu ordenantzak, narriatu ez daitezkeen ibilgailu astunak bertatik igarotzearen eta, bereziki, basogintzako ustiapenak direla eta egurra eta peiak garraiatzetik eratorritako aprobetxamenduaren ondorioz.

Horrez gain, Donejakue Bidearen zatia Monumentu Multzoa kategoriako Kultur Ondasun Sailkatua, pistak nekazaritzako eta basogintzako makinek erabiliko badute, Udalak aldez aurreko bermea ezarriko du erabilera horiek baimendu baino lehen. Horren xedea izango da zorua bere onera ekarriko dela ziurtatzea makinek kalteak eragiten badituzte pistetatik igarotzean. 

Ordenantza udalerri osoan aplikatzen da. Eta, udal titulartasuneko bideak erabili behar izatekotan, lizentzia eskatu beharko zaio Debako udalari; egurra ateratzeko, harrobiko materiala ateratzeko, lurra leku-aldatzeko, partzelen betelanak eta egokitze-lanak egiteko, hondakinen isurketa hondakindegietan egiteko edota obra zibilak egiteko bideak erabili behar izatekotan.