Debako landa-bide publikoen inbentarioa web orrian ikusgai

2017/05/31
Debako Udalak behin betiko onartu zuen otsaileko ohiko bilkuran bigarren mailako landa-bide publikoen inbentarioa eta orain web orrian dago ikusgai.

Debako Udalbatzak udalerriko bigarren mailako landa-bide publikoen inbentarioa onartu zuen iaz eta hiru hilabetez erakusketa publikoan egon zen, herritarrek dokumentua aztertu eta beharrezko alegazio eta kontsultak egin zitzaten.

Izan ere, landa-bideen titularitatea eta erabilera interes bereziko gaia da hainbat ikuspegi biltzen baititu, batzuetan kontrajarriak; hala nola, baserri eta nekazaritza ustiategietara joateko bideak, baso ustiapenetara doazenak, hiritarrak naturara edo mendira hurbiltzeko bideak, zenbait kirol (mountainbike, motocross…) praktikan jartzekoak eta gure historia eta lurraldea interpretatzeko ondasun historikoaren elementu garrantzitsuak direnak.

Egon daitezkeen ikuspegi desberdin horiek interes kontrajarriak izan ohi dituzte eta horrek arazoak sortzen ditu askotan hainbat arrazoi direla eta: igarotzeko eskubideak, mantenu eta kalteen konponketak, itxiturak, bidegabeko jabetza… Arazo hauei guztiei aurre egiteko helburuarekin, Udalak bigarren mailako landa-bide publikoen inguruko inbentarioa egiteko erabakia hartu zuen; aspalditik konpondu gabeko gatazkak eta desadostasunak argitzeko, hain zuzen ere.

Era horretan, 2013. urtean bide publiko nagusien inbentarioa landu ondoren, iaz bigarren mailako landa-bide publikoen inbentarioa lantzeari ekin zion. Sendo enpresa arduratu da lan hau aurrera eramateaz. 2016ko urtarrilaren 28an Udalbatzak enpresak aurkeztutako behin behineko dokumentua onartu zuen ohiko bilkuran eta otsailaren 9tik maiatzaren 9ra arte, jendaurrean egon zen hiru hilabetez. Honela herritarrek dokumentua aztertu eta egoki iritzitako alegazioak egin ahal izan zituzten. Behin alegazio guztiak aztertuta, bigarren mailako landa-bide publikoen inbentarioa behin betiko onartu zen 2017ko otsailaren 23ko Udalbatzaren ohiko bilkuran.

Gauzak horrela, behin betiko inbentarioa web orrian dago ikusgai, 2013an onartutako bide publiko nagusienarekin batera. Bertan topa ditzakegu dokumentuaren txostena, udalerri osoko planoa, herribideen zerrenda eta landa-bide bakoitzaren fitxa teknikoa zein beraren izaera publikoa arrazoitzen duten testigantzak. Horretaz gain, antzinako kartografia eta bestelako dokumentuak ere kontsulta daitezke.

Inbentarioa osatzen duten bide guztiak plano orokor batean daude irudikatuta, eta bide bakoitzeko fitxa bat landu da. Hauetan bidearen izena, luzera eta ezaugarriak jasotzeaz gain, bakoitzaren izaera publikoa justifikatzen duen informazioa ere dago sartuta.