Elizburuko etxebizitza tasatuen proiektua martxan jartzeko hitzarmena berretsi du udalbatzak

2021/07/30
Udako oporren aurreko azken ohiko osoko bilkura egin du Debako udalbatzak uztailaren 29an. Landutako gai guztiak aho batez onartu dira.

Elizburun etxebizitza tasatuak egiteko PROTEISA 2002 SL enpresarekin sinatutako hitzarmena berretsi du aho batez udalbatzak. Hitzarmena sinatzearekin, orain arte blokeatuta zegoen egoera desblokeatu da, eta honenbestez, proiektua martxan jar daiteke. 

Hitzarmenaren bidez, Elizburuko lursail horren jabe nagusiarekin akordioa egin du Udalak. PROTEISA 2002 S.L.k, zuzeneko besterentzearen bidez, Udalak "a.300.5" lurzatian duen kuota eskuratuko du. 

Bestetik, PROTEISA 2002 SL hitzarmen honi lotuko zaio, eta hari esleitutako eraikina egiteko konpromisoa hartuko du, etxebizitza tasatuen salmenta-prezioa Eusko Jaurlaritzaren araudiak baimentzen duen gehieneko prezioaren azpitik errespetatuz; zehazki, babes ofizialeko etxebizitzetarako indarrean dagoen moduluari 1,3 koefizientea aplikatuta (1.576,40 €/m² erabilgarri), 75 m² erabilgarri dituen etxebizitza bakoitzeko bataz besteko prezioa 170.605,89 €koa izango litzateke. 

Hitzarmenak jasotzen duenez, gehienez ere, 40 etxebizitza tasatu egin ahal izango dira. Erdisotoa trasteleku eta garajeetarako erabiliko da. Eraikiko den eraikinaren profila da: erdisotoa, lau solairu altu eta atikoa.

Salerosketaren eskritura publikoa hitzarmena sinatzen denetik gehienez bi hilabeteko epean formalizatuko da, osoko bilkurak onartu ondoren (uztailaren 29an).

Hitzarmena formalizatzen denetik gehienez ere hilabeteko epean aurkeztu beharko da Eraikuntza Proiektua. Bestetik, eraikitzeko lizentzia eman ondoren, PROTEISA 2002 SLk gehienez ere 3 hilabeteko epean hasiko du eraikuntza, eta obrak hasi eta gehienez 24 hilabeteko epean amaituko du.

Beste gai batzuk ere landu zituen udalbatzak. Esaterako, gazte artista bisual berriak sustatzeko sariaren oinarriak onartu ziren. Debako Udalak, Arte Eskola Bizirik kolektiboarekin elkarlanean, lehiaketa bat antolatuko du artista bisual berrientzat (35 urtetik beherakoentzat). 

Debako Artzabal udal hilerriaren eta beilatokien zein ekitaldi aretoaren funtzionamendua arautzeko erregelamenduan egindako moldaketak ere aho batez onartu ziren.