Kultur jarduerak antolatzeko diru-laguntzak eskatzeko epea zabalik dago ekainaren 25era arte

2021/06/11
Debako udalerrian, baina Itziarko Tokiko Entitate Txikiaren lur eremutik kanpo, eragina izango duten kultur programak edo jarduerak antolatzen dituzten irabazi asmorik gabeko herriko elkarteei eta pertsona fisikoei diru-laguntzak esleitzeko oinarriak argitaratu dira.

Oinarri hauen xedea da irabazi asmorik gabeko herriko elkarte, talde edota eragile kulturalei zein pertsona fisikoei diru-laguntzak emateko baldintzak arautzea, oinarri kultura-ekintza bereziak garatu eta antola ditzaten, bereziki honako kultura-arlo hauetan: 

 • Arte eszenikoak eta dantza 

 • Musika eta kontzertuak 

 • Aurreko bi kultura-arloetan sartzen ez diren bestelako jarduerak 

Diru laguntza hauen onuradunek ondoko bete behar hauek dituzte: 

  • Deban erroldatuta egotea 

  • Irabazi asmorik gabeko elkarte edo entitate juridikoa izatea, dagokion 

   erregistroan formalki inskribatuta egotea eta bere estatutuetan, helburu, misio eta/edo memorietan espresuki agertzea, kultur jarduerak eta oinarri hauen helburuarekin bat datozenak burutzeko asmoa. 

  • Zerga egoitza eta helbide soziala Deban izatea. 

  • Diru laguntza eskatzeko unean zerga eta gizarte segurantzako obligazioak

   beteta edukitzea eta Debako udalarekin zorrik ez izatea. 

  • Ezin izango dute diru-laguntza hauen onuradun izan azaroaren 17ko 

   38/2003 Legeak, diru-laguntzen gainekoak, 13. artikuluaren 2 eta 3 ataletan ezarritako egoeraren batean dauden pertsona edo erakundeak. 

 

Deialdia

Deialdiaren xehetasunak (es)

Oinarriak

Eskaera orria

Zinpeko aitorpena