Ohiko osoko bilkura egin du Debako udalbatzak

2021/11/26
Azaroaren 25ean bildu da Debako udalbatza osoko bilkuran. Landutako gaien artean, aho batez onartu ditu emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko egunaren eta euskararen egunaren adierazpen instituzionalak.

Emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko egunari dagokion adierazpena, osoko bilkura azaroaren 25ean bertan egin zela kontuan hartuz, aurretik adostu eta egin zuen Udalak publiko, osoko bilkuran hura berretsi egin zen. 

Interes publiko goreneko proiektuen erregulazio berriari buruz EH Bilduk aurkeztutako mozioa ere onartu du udalbatzak, kasu honetan aldeko 8 botoekin (EH Bilduren 6 eta Debarren Ahotsaren 2), aurkako 3 botoekin (EAJ-PNV) eta DAren bi abstentzioekin, aldarrikapen hauek egiten ditu: 

1. Debako Udalaren Osoko Bilkurak adierazten du Lurralde Antolamenduari buruzko Legeak Interes Publiko Goreneko Proiektuen figura jasotzearen aurka dagoela, eta baita ere, gure udalen toki-autonomiarentzat kaltegarria den eta gure toki-demokrazia urratzen duen beste edozein tresnaren aurka dagoela.

2. Debako Udaleko Osoko Bilkurak EUDEL Euskadiko Udalen Elkarteari eskatzen dio, udalen udal-interesa defendatzeko, jendaurrean adieraz dezala aurka dagoela eta dagozkion kudeaketa guztiak egin ditzala Lurralde Antolamenduari buruzko Legea aurreko puntuan deskribatutako moduan alda ez dadin.

3. Debako Udalaren Osoko Bilkurak mozio honen edukia Eusko Legebiltzarrera eta EUDEL Euskal Udalen Elkartera bidaltzea erabaki du.”

Jaso nahi genukeena eskaintzea” itun sozialaren mozioa ere aho batez onartu zen. Testuan bertan jasotzen da ituna proposatzeko arrazoien testuingurua: “Orain arte, EAEk modu bateratu eta solidarioan erantzun izan die migrazioaren erronkak dituen agerpenei. Alabaina, populismo xenofoboaren mehatxua hortxe dago, eta bere burua egituratzeko eta demagogiaren bitartez barreiatzeko asmoa dauka. Migraziorako Euskal Itun Sozialerako proposamen hau oztopoen eta aukeren testuinguru horretan dago kokatuta”.

Helburuak ere jasotzen ditu: “Bere helburuek proiekzio etiko, prebentibo eta proaktiboa dute. Itun honen helburu etikoa erantzun solidario eta erantzulea sendotzea da, migratzaileen beharrizanei dagokienez. Helburu prebentiboa, berriz, zeharkako batasun sozial eta politikoa eratzea da, xenofobiaren aitzakiapean sortutako populismoen asmoak ezerezean uzteko. Eta helburu pragmatikoa da migrazioaren erronkari gure gizartearen hazkunde- eta aurrerabide prozesuaren parte gisa heltzea”.

Konpromiso zehatzak (13) jasotzen dira, udalari dagokion eskumen-esparruetan garatzeko.

Azaroak 25: Emakumeen Kontrako Indarkeria Ezabatzeko nazioarteko Eguna (2021/11/25)

Abenduak 3: Euskararen Nazioarteko Eguna (2021/11/25)

Interes publiko goreneko proiektuen erregulazio berriari buruzko mozioa

“Jaso nahi genukeena eskaintzea” itun soziala