Hilerria aldaketa hasierako onarpena

Debako Ar tzabal udal hilerriaren eta beilatokien zein ekitaldi aretoaren fun tzio namendua arautzeko erregelamenduaren aldaketa: hasierako onespena.

GAO Hilerri aldaketa hasierako onespena.