Debako Bake Epailea (titularra eta ordezkoa) hautatzeko deialdia.

Bake Epaile titular eta ordezko izendapenean interesa dutenek Debako Udalaren Erregistroan aurkeztuko beharko dute eskaera, hamabost egun balioduneko epean, 2022ko abenduaren 16tik hasita.

Deialdiaren betekizunak eta parte hartzeko eskabideak: 2022/12/15eko iragarkia GAOn.