4 peoi

ARGITARARATZEN DATA
2017ko urtarrilaren 11a
 • Peoi lanpostua 4. Hilabeterako
 • Lan hitzarmena
 • Lanaldi osoa
 • Izena emateko: Lanbideko bulegoetan, 2017ko urtarrilaren 13a baino lehen.
 • Baldintzak: Ondorengo kolektiboetako baten barne egon behar du:
  • DSBEren titularra
  • 35 urtetik beherakoa
  • 45 urtetik goragokoa eta 6 hilabete izena emanda Lanbiden
  • 55 urtetik goragokoa
  • Iraupen luzeko langabea
  • Gizartetik baztertzeko arriskua duten pertsonak
  • Desgaitasuna dutenak
  • Familia-erantzukizunak dituzten emakumeak
  • Genero indarkeriaren biktimak
INFORMAZIO GEHIAGO

DATAK

Bukaera data
2017ko urtarrilaren 13a