Batzorde informatiboak

Barne errejimeneko eta pertsonaleko batzordea

Kontuetarako batzorde berezia, ogasun eta ondasunetakoa

Gizarte zerbitzuak eta berdintasuna

Ingurumena, zerbitzuak eta mantentze lanetarako batzordea

Hezkuntza eta euskara batzordea

Hirigintza eta etxebizitza batzordea

Turismoa eta Geoparkea batzordea

Kultura batzordea eta Jaietako batzordea

Herritarren partaidetzako eta ekonomiaren sustapenerako batzordea