Akordioaren laburpena (2010eko uztailaren 29koa)

Osoko bilkuraren laburpena

"Ikusirik Hirigintza Batzordeko Irizpena eta bozkatu ondoren, Osoko Bilkurak, ahobatez bilkurako 11 zinegotzien aldeko botoekin, onartu zuen:

1.-  H.A. 12 “Lastur” erako Hiri Antolamendurako Plan Berezi baten eratzea ondorengoa jarraituz:

  1. Egungo H.A. 12 eremuaren mugen mantentzea.
  2. U.E 21.1 exekuzio unitatearen banatzea bi zatitan: U.E. 21.1 eta U.E. 21.2an. Honela frontoia dagoen lurzati erregistratua Exekuzio banatuko   Unitate izan dadin eta beraz kudeaketa independientea izateko gai.
  3. Aipaturiko Exekuzio Unitatea bi eraikuntzetan eratzea, bata bizitoki erakoa eta bestea ekipamentu pribatukoa.
  4. Aipaturiko Exekuzio Unitateak jarraian eta 30 metroko erradio bateko toki askea izango duen bermea."