Arau subsidiarioen aldaketa zehatza Osio auzoan - Aurrekariak