H.A.-12 Miramar, ekimen unitateko hirigintzako jarduketa programa