Debako arau subsidiarioen berrikuspena. Arriola, Itxaspe eta Elorrixako eremuen etenaldi bukaera