INFORMAZIO ETA ANTOLAMENDU PLANOAK

DESKRIBAPENAPLANOA

Kokapena eskualde esparruan

 4.1

Hiri guneen gaur egungo egoera Deba eta Itziar

 4.2.1

Lasturko hirigune eta baserri guneen gaur egungo egoera

 4.2.2

Debako eta Itziarko ur horniduraren sare orokorra

4.3.1

Debako hondakin eta euri-uren saneamendua

 4.3.2

Saneamendua. Itziarko kolektorea - Depuradora

 4.3.3
 

Hiri gunearen Debako elektraindarra eta telefono-sarea

4.3.4

Hiri gunearen Itziarko elektraindarra eta telefono-sarea

4.3.5

Ekipamenduak

4.4

Itsasozko eta lurrezko zedarripen publikoa

4.5

Lurraldearen egitura orokorra.

Lurzoruaren kalifikazio globala.

Sistema orokorrak.

4.6

Lurraldearen egitura orokorra.

Hiri lurzoruaren delimitazioa

 4.7

Estructura general del suelo.

Delimitacion de suelo urbano

 4.8

Lurraldearen egitura orokorra.

Lurzoru ez hiritargarriaren antolamendu kategoriak

 4.9

Debako hirigunearen antolaketa.

 4.10.1

Itziarko hirigunearen antolaketa.

 4.10.2

Definizio geometrikoa.

Debako hirigunea

4.11.1

Definizio geometrikoa.

Itziarko hirigunea

4.11.2

Kudeaketa unitateen mugaketa.

 4.12

Ekipamenduak eta erabilera zehaztatuak

 4.13

Hiri lurzoruaren kalifikazio zehaztua. Deba

 4.14.1

Hiri lurzoruaren kalifikazio zehaztua. Itziar

4.14.2

Ondare eraikuntza historiko-arkitektonikoen eta naturalistikoen katalogazioa

4.15

Ondare arkeologikoen katalogazioa

4.16

Itsasozko eta lurrezko zedarripen publikoa eta antolaketa.

4.17