Ordenantzak

EUSKARA

KULTURA

IDAZKARITZA

IRISGARRITASUNA

Beheko solairuetako, solairuarteetako eta sotoetako etxebizitzei, garajeei eta tertziarioari buruzko udal ordenantza

Beheko solairuetako, solairuarteetako eta sotoetako etxebizitzei, garajeei eta tertziarioari buruzko udal Ordenantza (2021).

  • Planoak: