Hirigintza

 

Informazio orokorra

Helburuak

Ohiko agiriak

Araudia

AA.SS. 'AMILLAGA' A.U.06.aren BEPB aldaketa

Elizburuko etxebizitza tasatuak

 

 

 

Informazio orokorra

  • Helbidea: Debako Udala. Portu kalea, 1
  • Telefonoa: 943 19 28 40
  • Faxa: 943 19 28 94
  • e-posta: info@deba.eus
  • Jendaurreko ordutegia: astelehenetik ostiralera, 11:00 - 14:00

Helburu orokorrak

  • HIRIGINTZA PLANEAMENDUA: udal planeamenduaren kudeaketa, hirigintzako ordenantzak egitea, batzordeko lehendakaritzak agindutako proiektuak egin eta kontrolatzea, kanpoko proiektuei irizpide, arau eta zehaztasun teknikoak ezartzea, etab.
  • HIRIGINTZAKO KUDEAKETA: aplikatzekoa den kudeaketa-sistema aztertzea, konpentsazio, lankidetza eta desjabetzea, partzelazio eta birpartzelazioak, etab.
  • HIRIGINTZA-DIZIPLINA: obrak egiteko, jarduerak jartzeko eta establezimenduak irekitzeko lizentzien kudeaketa, hirigintzako salaketen azterketa, hirigintza-txostenak, etab.
  • INGURUMENA: ingurumenaren kutsadurari buruzko salaketen azterketa, zaratak, lurrak, etab.

Ohiko agiriak

 Araudia

AA.SS. 'AMILLAGA' A.U.06.aren BEPB aldaketa

Elizburuko etxebizitza tasatuak