Legeak

6/1994 LEGEA, martxoaren 16koa, turismoa antolatzezkoa

16/2008 LEGEA, abenduaren 23koa, Turismoa Antolatzeko Legea aldatzekoa

7/2012 LEGEA, Apirilaren 23koa, (enpresa eta establezimendu turistikoak arautzen dituzten xedapenak aldatzeari buruzkoa)

6/1994 Legea, martxoaren 16koa, Turismoa antolatzekoa (Testu Kontsolidatuak)

Turismo Bulegoen Euskal Sarea Itourbask

279/2003 DEKRETUA, azaroaren 18koa. Honen bidez Turismo Bulegoen Euskal Sarea (ITOURBASK) sortzen da.

Turismorako Aholku Kontseilua

Turismoaren erabiltzaileen legeria

Informazio gehiago nahi izanez gero klikatu hemen: legeria