Debako Amillaga HA 6 eremua urbanizatzeko jarduketa programaren hasiera onespena.

Alkatetzaren urtarrilaren 17ko 21/2024 Dekretuaren bidez hasiera onespena eman zaio Debako Amillaga HA 6 eremua urbanizatzeko jarduketa programari, hain zuzen, Nerea Aranegui Zubiaurre andreak, Proteisa 2002 SL enpresaren izenean, aurkeztu zuena.

2024/01/23eko iragarkia GAOn.