TAO ordenantzaren aldaketa

Debako herriko gune arautuetan ibilgailuak aparkatzea jabego publikoa erabili edo aprobetxatzeari buruzko ordenantza (tao)

TAO ordenantzaren aldaketa