Zezen kronikak

Pikadorerik gabeko nobilladak, Deban tradizio handia duten zezen-ikuskizunak dira. 1999. urtetik aurrera, San Roketako zekorketen kronikak jaso dira. Ondoan urtez urte, atzetik aurrera, argitaratutakoak.