Arau subsidiarioen aldaketa puntuala, hornidura etxeentzako erkidego ekipamendu sistema orokor bat eratzeko, Luzaro

GAOn argitalpena