Ogasuna

 • Helbidea: Portu Kalea 1, 20280 Deba
 • Telefonoa: 943 19 28 40
 • Fax-a: 943 60 80 47
 • Halabeharrez izendatutako kontuhartzailea: Jesús Mendizabal Mendizabal

Eginkizunak:

 • Kontuhartzailetza
 • Aurrekontuen bulegoa.
 • Ogasuna
 • Zerga ikuskapen eta kudeaketa zerbitzua
 • Zerga-bilketa
 • Udal organoen finantza eta ekonomi aholkularitza..
 • Udalaren ekonomia kudeaketaren fiskalizazioa.
 • Udal kontabilitatearen garapena.
 • Eskubideak edo betebeharrak, dirusarrerak edo ordainketak, edozein motako tituloen sarrera edo irteera sortzen duen edozein dokumentu eta dirubilketen, inbertsioen eta diru publikoaren erabileren fiskalizazioa.
 • Edozein kontu edo gastuen agiriren azterketa eta zuzenketa.
 • Ordainketen burutze formala eta materiala.
 • Obretako, erosketetako edo zerbitzuetarako zuzendutako kopuruen kontuhartzea.
 • Diru sarrera kudeaketarako adminiztrazio-egintzen fiskalizazioa.
 • Udaletxe honetako edozein sailek egindako kudeaketa ekonomikorako edozein egintza-administratiboren fiskalizazioa edo kontuhartzea.
 • Aurrekontuen eta beren Betearazpen Oinarrien aurreproiektua egitea.
 • Bere obespenaren izapidearen kudeaketa.
 • Aurrekontuak oinarritzen diren oinarrizko informazioaren mantenua.
 • Aurrekontuen betearazpenaren mailaren zaintza, beraien kudeaketarako informazioa emanez.
 • Udaleko zerbitzu eta ekintza desberdinen eraginkortasuna kontrolatzeko neurrien ebazpena eta erabilera..

Ogasuna

 • Aurrekontuaren hasierako ebazpena, gastuen egoera.
 • Gastuen kontuhartze nagusia eta laguntzailea.
 • Gastuen aurrekontuen likidazioa.
 • Kontuhartzailetza beraren plangintza, azterketa, proposamenak eta prestakuntza bideen ebazpena.
 • Aurrekontuaren betearazpenaren jarraimena.
 • Aurrekontuaren laguntzaile eta kanpoko balioen ordainketa.
 • Udaleko gastuen arloan, administrazio-atal guztien koordinazioa.
 • Aurrekontuaren hasierako ebazpena, diru sarreren egoera.
 • Kontuhartze nagusia eta laguntzailea.
 • Diru sarrerak. Diru sarreren aurrekontuaren likidazioa.
 • Aurrekontuaren laguntzaile eta kanpoko balioen diru sarrerak.
 • Kanpoko ekonomi-atal guztien koordinazioa.
 • Maileguen izapidetza.

Zergen ikuskapen eta kudeaketa.

 • Zergen eta aldizkako kobrantzako prezio publikoen kudeaketa
 • Zuzeneko sarreragatiko prezio publiko eta zergen kudeaketa eta likidazioa.
 • Udaleko diru sarreren prozesuen azterketa eta zuzenketa.
 • Zerga eta prezio publikoen ezarpena
 • Zerga eta prezio publikoen antolamendua
 • Zerga ordenantzen eta prezio publikoen kudeaketa
 • Zergen kudeaketarako hitzarmenen jarraipena eta kontuhartzailetza.
 • Ekonomi arloko batzorde informatiboen idazkaritza.
 • Udal-zerga guztien azterketa, bateratzea eta frogaketa.
 • Zergadunei laguntza eta informazioa beren Udal Ogasunarekiko harremanetan.
 • Elkarlan akordiotan parte hartzea.
 • Ikuskari-lanean ekintza planen azterketa eta garapena.

Diru bilketa

 • Diruzaintzaren aurreikuspen planen ebazpena eta mantenimendua.
 • Udal eragiketa ekonomikoengatiko ordainketak eta kobrantzak egitea.
 • Banku-kontu, tituluen eta gordailu eragiketen kontrola.
 • Diru biketa maila hoberenaren lorpena.